حراج آثار هنری به نفع سیل زدگان با عنوان سیل مهربانی

حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی اقدام به برپایی نمایشگاهی از آثار هنری بیش از 500 نفر از اساتید و هن...